Perulainen nauhakuvio

 
Peru Shop Oy Ltd

Etusivu lila pallo Reilun kaupan tietoa punainen pallo Asiakastili harmaa pallo Ota yhteyttä keltainen pallo Toimitusehdot lila pallo Tietosuoja
Ostoskori Ostoskori      
 
 
Tietosuojaseloste Tietosuojaseloste
Yhteenveto
Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin tai mihinkään muuhunkaan tilauksen toimitusta koskemattomaan asiaan. Manuaalinen aineisto säilytetään niin, etteivät ulkopuoliset tai muut kolmannet osapuolet pääse rekisterin tietoihin käsiksi. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään. Elektronisesti talletetut tiedot tiedot säilytetään niin, etteivät ulkopuoliset tai muut kolmannet osapuolet pääse rekisterin tietoihin käsiksi. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään.

Rekisterinpitäjä
Perushop Oy Ltd, Y-tunnus 2356480-2
Läntinen Pitkäkatu 21-23 A 21, 20100 TURKU
sähköpostiosoite: info@perushop.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Heikki Heponiemi
sähköpostiosoite: info@perushop.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus ja käyttö
Verkkokaupan asiakassuhteiden hoitaminen, tilausten toimitukset ja laskutus, tiedotukset tilauksista, maksuista, toimituksista ja tuotteista sekä markkinointi asiakaskirjein.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältö on kuvattu erillisessä rekisteriselosteessa
Uutiskirjeen tilaajien katsotaan sallivan rekisterin tietojen käyttämisen Perushopin suoramarkkinoinnissa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkokaupan asiakasrekisteröintilomake
Sähköpostitse tulleet yhteydenotot (mm. tilaukset)
Tilaukset ja lisätietopyynnöt messuilla ja liiketilassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä. Yrityksen henkilökunta voi käsitellä rekisterin tietoja internetin välityksellä mm. tuotteiden valmistusmaissa.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan, tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytyteään muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Rekisterin tiedoista luodut tulosteet säilytetään yhtiön toimistotiloissa, joihin on pääsy vain yhtiön henkilökunnalla. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Verkkokaupan asiakasrekisteri sijaitsee yhtiön käyttämän internet-palveluntarjoajan palvelimella, ja pääsy tietoihin edellyttää kirjautumista tunnuksella ja salasanalla. Yhteys ei tällä hetkellä ole salattu.
Tunnus-salasana -yhdistelmät luo verkkokauppasivuston ylläpitäjä asiakasrekisterin käyttäjille.
Asiakkaiden tilauksiin liittyvä verkkomaksuliikenne hoidetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla, ja yhteys on salattu. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään.
Evästeet
Verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi sovellus käyttää ns. evästeitä (cookies), jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Tarkastusoikeus ja virheellisten tietojen oikaisu
Henkilörekisteriin asiakkaasta talletetut tiedot ovat asiakkaan tarkistettavissa henkilörekisterilain mukaisella tavalla.
Henkilörekisteriin asiakkaasta talletetut virheelliset tiedot korjataan asiakkaan vaatiessa henkilörekisterilain mukaisella tavalla.
Tarkistus- tai oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava yhtiön ilmoittamaan postisoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröintihetkellä asiakkaalta kysytään suostumus asiakaskirjeen vastaanottamiseen. Jos suostumusta ei ole, rekisterissä olevia tietoja ei käytetä suoramarkkinoinnissa tai muussa senkaltaisessa edelläluetellussa toiminnassa.

Jatka
 
 
Peru Shop Oy Ltd, Läntinen Pitkäkatu 21-23 A 21, 20100 Turku, Y-tunnus 2356480-2
WebShop Powered by osCommerce, Design & Outfit by Myrsky Team
Reilun kaupan logot Checkoutfi-maksutavat
 

Perulainen nauhakuvio